Cand. psych. Stinne Bogh

OBS: Jeg har p.t. ventetid for nye klienter frem til november 2023.

I mine 18 år som psykolog har jeg beskæftiget mig med mange emner, men

fælles for mit arbejde med dem alle har været et ønske om at møde mine klienter som individer, der har en integritet og indsigt i eget liv, som vi tager udgangspunkt i. 


Min interesse har altid kredset om at hjælpe mennesker med at forstå og finde empatien med dem selv, særligt dem, der ikke altid forstås af eller finder så meget empati hos det omgivende samfund. Jeg har arbejdet med uledsagede asylansøgere, socialt udsatte unge, LGBTQIA+, sexarbejdere, neurodivergente mm. De sidste 5 år har jeg været optaget af en normkritisk tilgang, da jeg oplever, at der indenfor mit fag specifikt og behandlingsvæsnet generelt uheldigvis kan forekomme ligeså mange uhensigtsmæssige blinde vinkler, som i resten af samfundet. 

Udover min praksis på Vesterbrogade er jeg tekstilkunstner og driver et lille, feministisk galleri rundt om hjørnet fra mit hjem, som jeg deler med min kæreste, teenagedatter, en undulat og en frikanin.

Velkommen til!

Særlige kompetencer: 

  • Terapi med børn, unge og voksne
  • LGBTQIA+
  • Testning/udredning af børn og voksne
  • Forældrekompetence 
  • Normkritik
  • Tværkulturel erfaring

Takster pr. 1.1.2023
Individuel takst: 1.300,- pr. 50 min. konsultation.
Gruppekonsultation (2-4 personer) 2.000,- for 50 minutter. Afbud modtages over sms og email. Ved manglende eller sent afbud (under 24 timer inden konsultation) opkræves fuld konsultationstakst.